DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Yozshugul Taulkis
Country: Congo
Language: English (Spanish)
Genre: Business
Published (Last): 9 November 2014
Pages: 406
PDF File Size: 1.98 Mb
ePub File Size: 20.35 Mb
ISBN: 395-7-18843-763-5
Downloads: 17617
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Daikora

Drite uvek u depu ili torbici maramicu, kako biste mogli da obriete dlanove neposredno pre upoznavanja s nekom vanom osobom, jer biste u suprotnom mogli da ostavite lo prvi utisak. Ovo53Dajanin ostneh iskpsa uz pogled navile imaoje snazno dejstvo na mukarce i zencjc jcdan od osmeha kojima je princeza Dajana osvojila srca ljudi jfirom sveta. Posmatrai voddic ne bave se tim hobijem zato da bi ih docnije ubijali i drali kao trofeje. Ovo pokazuje da mukarci prilikom ovogpostupka koriste levu modanu hemisferu, dokene koriste desnu.

Na kraju dugog hotelskog predvorja postavili smo veliko ogleda-lo, dajui tako iluziju da kroz predvorje prolazi dugaak hodnik koji krlz do ulaza na drugoj strani. Snaga dlana Jedan od telesnih signala koji se najmanje primeuju, ali su zato najsnaniji, emituje ljudski dlan kad nekome daje uputstva ili nareenja, ili prilikom rukovanja.

Era radija dala je prostor ljudima koji su umeli da barataju govornom reju, poput Vinstona erila, koji je divno govono, ali koji bi se danas, u vizuelnoj eri, verovatno tee izbono da po-stigne ono to je postigao. Rezultat toga je da mukarci e-sto gube nit dok ene pokuavaju da komuniciraju s njima.

Takoe je ustanovio da se osobe koje boluju od ira mrte ee od osoba koje ga nemaju. English Choose a language for shopping. Ako vidite da vam neko prua ruku drei je na prikazani na-in, evo nekoliko naina da mu kontrirate: Kolena su mi klecala. Stisnuta pesnica s ispruenim kaiprstom upotrebljava se kao simbolina batina kojom govornik figurativno bije svoje sluaoce zahtevajui da mu se potine.

Definitivni vodic kroz govor tela

U dvadesetoj godini, zaposlio sam se kao agent za prodaju osiguranja i potukao nekoliko rekorda prodaje u firmi u kojoi sam radio, postavi najmlaa osoba koja je tokom prve godine na poslu prodala polisa u vrednosti od preko milion dolara. Kad se sni49Prepoznajete li ovog glumca? Mada rukovanje s dlanom okrenutim navie moe da saopta-va stav potinjavanja, ponekad postoje i druge okolnosti koje valja32Rukovanje koje iskazuje potinjenostimati u vidu.

Da defnitivni je ovoj osobi drago to me vidi ili joj se ja nameem?

  ALEJANDRO DABAT CAPITALISMO MUNDIAL Y CAPITALISMOS NACIONALES PDF

Zato ljudi porumene kad se smeju. Loa tehnika rukovanja ume da poremeti prvi susret izmedu mukarca i ene. Okaili smo o tavanicu saksi-je s biljkama, koje su visile na 1,5 m od poda, tako da je osoba koja ulazi u predvorje imala utisak da kroz ona druga vrata upravo ula-zi jo neko. Graevinski investitori sedeli su na jednoj, a defonitivni protivnici, “zeleni”, na drugoj.

Vulkan izdavastvo Language: Zato je smejanje zarazno? Ako imate naviku da upirete prstom, pokusajte da vebate poloaje dlan navise i dlan nanie i ustanovi-ete da moete da stvorite oputeniju detinitivni i imate pozitivnije dejstvo na druge ljude. Takoe, druga grupa je imala kritinije miljenje o predavanju i predavau.

U ovom majmunskom osmehu – poznatom kao “uplaeno lice” – donja vilica se otvara da bi ogolela zube, dok se uglovi usa-na povlae unazad i nanie, to podsea na ljudski osmeh. Nauno je dokazano da, to se vie osmehujete, drugi pozitivnije reaguju na vas. I’d like defintivni read this book on Kindle Don’t have a Kindle? To je kao namera da se primalac zagrli, a inicijatorova leva ruka se tu upotrebljava kao termometar prisnosti – to se na viem mestu nalazi na ruci pri-maoca, to veu prisnost inicijator pokuava da pokae.

Zato je decu lake proitatiStarije ljude je tee proitati vovic mlae, zato to imaju slabiji to-nus miia lica.

Na primer, eanje po glavi moe da znai naj-razliitije stvari preznojavanje, nesigurnost, perut, buve, za-boravnost ili laganje u zavisnosti od ostalih gestova koji se istovremeno javljaju.

Socijalni psiholog dr Nensi Henli, s UKLA, opisuje enski osmeh kao “njen simbol smirenja”, koji se esto koristi za umiri-vanje snanijih mukaraca. Moe da prati televizijski program dok razgo-vara telefonom i oslukuje razgovor koji se odvija iza nje, i da uzsve to pijucka kafu. Ovaj gest se redovno via u ekaonicama kod lekara i zubara, a na aerodromima po njemu moete sa sigurno-u da prepoznate ljude koji prvi put lete avionom.

Definitivni vodi kroz govor telaSve u svemu, lairanje govora tela na due staze je tesko, ali, kao to e docnije biti rei, vano je da nauimo kako da koristi-mo pozitivan govor tela kako bismo komunicirali s drugima i ka-ko da eliminiemo negativan govor teia koji moe da saopstava pogrenu poruku. Vrlo kpnkretna kpjiga ogovoru tela rezultat je vie od 30 godi-na naeg zajednikog znanja i angaovanja u ovoj oblasti, a daje-mo vam osnovni “renik” potreban za itanje stavova i emocija.

Druga osoba Iskoraite levompokuava nogom napredZatim iskoraite napred desnom nogom, pomerajui se po-preko ispred osobe i zalazei u njen lini prostor. Alternativno, pre upoznavanja, jednostavno za-mislite da drite dlanove ispred otvorenog plamena.

Poslednje pribeiteHladno, vlano i lepljivo rukovanjeNiko ne voli da se rukuje s etiri slojanjene kobasice. SJino tome ovek koji eli da sakrije gde je protekle noi skT-tao s druStvom, drace ruke u depovima ili prekrstene na grudi-ma dok pokusava da ob,asni svojoj partnerki gde je bio Meu tim, sakriveni dlanovi mogu kod nje da izazovu intuitivan oseaj”Verujte mi – ja sam lekar”Dlanovi se promiljeno koriste u elji da se prikae otvoren, iskren pnstupda on ne govori istinu.

  GEOMETRY A COMPREHENSIVE COURSE PEDOE PDF

Neki zajedniki koreniUniverzalni gestoviTri pravila za tano tumaenjeZato se lako deava da pogreno protumaimoZato je decu lake proitatiMoete li da ih odglumite? Otkud vidovnjaci znaju tako mnogoAko ste ikad posetili proroicu, verovatno vas je zaprepastilo ta je sve znala o vama stvari koje jednostavno niko nije mogao da zna stoga mora biti da je posredi vanulna percepcija, je T tako?

Dobar teren za tumaenje govora tela je svugde gde se ljudi sreu i stupaju u interakcije. Dvorunik ograniava ovu od-brambenu sposobnost, zbog ega ga nikad ne bi trebalo koristitiprilikom pozdravljanja s osobama s kojima se privatno ne pozna-jemo.

Kad se beba dovoljno nasisala, poinje da vrti glavom levo-desno da bi odbila bradavicu ili cuc-lu. Siroko rasprostranjen postao je tek pre stotinjak godina i sve donedavno je vaio za muki pozdrav.

Od njih se tra-ilo da po izrazima lica glumaca odgonetnu ta se u filmu desa-va. Ila dva oveka kroz umu i naila na veliku, duboku jamu. Discover Prime Book Box for Kids. Gestovi dolaze u “reenicama” zvanim skupovi, i neizbeno otkrivaju istinu o oseanjima ili stavovima neke osobe. Bu ne skida veiti usiljeni osmeh s lica.

Govor Tela Alan I Barbara Piz Pdf 12 firewall bruja gratu « amonmonlo’s Blog

Prva zabeleena nauna istraivanja osmehivanja desila su se poetkom devetnaestog veka, kad je francuski naunik ijom Du-en de Bulonj, koristei elektrodijagnostiku i elektrinu stimulaci-ju, uoio razliku izmeu zaista zadovoljnih osmeha i drugih vrstaPrirodan osmeh stvara karakteristine borice oko oiju – neiskreni Ijudi osmehuju se samo ustima. Rezultat toga je da lju-di mogu da “seckaju” izdisaj definitivmi prilagoavaju ga kako bi proizvo-diJigovori smeh.

Ovo do-stignue kvalifikovalo me je za prestini Okrugli sto od milion dolara u SAD. Zamoljeni da opiu njegove emocije na ovom snimku, ljudi ga u najveem broju opisuju kao defniitivni i srenog, zbog njegovog oigledno nasmejanog lica.

Osoba obdarena dobrom moi zapaa-nja ume da protumai reenice govora tela i precizno ih uporedi s usmeno izgovorenim reenicama te osobe.

Categories: